Oferta

Serdeczenie zapraszamy do współpracy Osoby Prywatne, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Administracje oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.

Oferujemy następujące usługi:

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli przewodów kominowych w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. z 2006, nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami;
 • Czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej;
 • Inwentaryzacja przewodów kominowych;
 • Pomiary ciągów kominowych;
 • Pomiary stężenia tlenku węgla;
 • Udrażnianie przewodów kominowych;
 • Regulacje pionów kominowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sprawdzanie wnętrza przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV z możliwością zapisu na nośnikach cyfrowych;
 • Zabezpieczanie (doszczelnienie) przewodów kominowych wkładami żaroodpornymi i kwasoodpornymi;
 • Dobudowa przewodów kominowych rurami dwupłaszczowymi w ociepleniu;
  Zabezpieczenie wylotów kominowych przed ptakami;
 • Odbiory techniczne budynków w stanie surowym i użytkowym;
 • Opiniowanie przewodów kominowych i urządzeń grzewczych dla potrzeb gazowni;
 • Usuwanie stwierdzonych usterek wg zaleceń pokontrolnych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami;
 • Mechaniczne czyszczenie kominów, usuwanie sadzy smolistej
  Uszczelnianie kominów, szlamowanie masami żaroodpornymi.

Szlamowanie komina

Przed

Po

Montaż nasad wentylacyjnych i kominowych